dunkin'donuts

Snack Box

ดีดี สแน็คบ็อกซ์ (DD Snack Box)
อร่อยพอดีคำกับมินิโดนัทมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ของดังกิ้น โดนัท ที่พร้อมส่งตรงถึงคุณในทุกโอกาสพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม, งานสัมมนา, งานปาร์ตี้ หรืองานเลี้ยงอื่นๆ ในรูปแบบของสแน็คบ็อกซ์

ท่านสามารถสั่งมินิโดนัทได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 -18.00 น.เพียงโทรมาที่ 08 50728558 หรือ 02 079 9755 ต่อ 1405 ยกเว้นนักขัตฤกษ์
E-mail : ddsnackbox@goldendonuts.co.thหรือ Line :ddsnackbox

* กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

Snack Box B

Snack Box A