ดังกิ้น โดนัทมาแจกโดนัทและเครื่องดื่มแสนอร่อยที่โรงเรียนราชวินิตกับโครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึก ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

งาน CSR | อัพเดตล่าสุด 28 กันยายน 2559, 15:47 น.

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ดังกิ้น โดนัทมาแจกโดนัทและเครื่องดื่มแสนอร่อยที่โรงเรียนราชวินิตกับโครงการ "รณรงค์สร้างจิตสำนึก ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น" 

Facebook Dunkin Donut

Instragram Dunkin Donut

Follow

Twitter Dunkin Donut

Yotube Dunkin Donut