ดังกิ้นโดนัท ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดแคมเปญ รณรงค์สร้างจิตสำนึก ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ(ประถม)

งาน CSR | อัพเดตล่าสุด 28 กันยายน 2559, 15:39 น.

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ดังกิ้นโดนัท ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดแคมเปญ "รณรงค์สร้างจิตสำนึก ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น" ในการแจกโดนัทและเครื่องดื่มแสนอร่อย ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ(ประถม) 

 

Facebook Dunkin Donut

Instragram Dunkin Donut

Follow

Twitter Dunkin Donut

Yotube Dunkin Donut