ดังกิ้น โดนัทมาแจกโดนัทและเครื่องดื่มแสนอร่อย ส่งท้ายกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับโครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึก ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

งาน CSR | อัพเดตล่าสุด 28 กันยายน 2559, 15:57 น.

วันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ดังกิ้น โดนัทมาแจกโดนัทและเครื่องดื่มแสนอร่อย ส่งท้ายกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับโครงการ "รณรงค์สร้างจิตสำนึก ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น“

Facebook Dunkin Donut

Instragram Dunkin Donut

Follow

Twitter Dunkin Donut

Yotube Dunkin Donut