ประวัติของดังกิ้น โดนัท

  • Dunkin Donuts Background

    Dunkin' Donuts Background

  • Dunkin Donuts Background

    Dunkin' Donuts Background

DUNKIN’ DONUTS PROFILE

บริษัท ดังกิ้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด


ผลิตภัณฑ์ ดังกิ้น โดนัท ที่เลื่องชื่อของโลกได้รับการสรรค์สร้างขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ นาย วิลเลี่ยม โรเซนเบิร์ก เริ่มธุรกิจอาหารกลางวันที่เมืองควินซี่ มลรัฐแมสซาซูเสทเมื่อปี ค.ศ. 1946 เมื่อกิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงได้ขยายไลน์จำหน่ายกาแฟและโดนัท ต่อมาความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น โรเซนเบิร์ก ได้เปิดร้านโดนัทและกาแฟขึ้นในปี ค.ศ. 1948โดยได้ตั้งชื่อร้านว่า “โอเพ่น เคทเทิล”

ต่อมาในปี ค.ศ. 1950 ได้มีการเปลี่ยนชื่อร้านจาก “โอเพ่น เคทเทิล”เป็น“ดังกิ้น โดนัท”พร้อมกับการปรับรูปลัษณ์ใหม่ เตรียมพร้อมสำหรับการขยายกิจการไปหลายๆสาขาในปีค.ศ.1979 ดังกิ้น โดนัทได้ขยายสาขา ไปทั่วสหรัฐอเมริกา กว่า 1,000สาขา รวมทั้งมีการเปิดสาขาและแฟรนไชส์ไปทั่วโลก

ในวันนี้ ดังกิ้น โดนัท นับเป็นธุรกิจร้านกาแฟอันดับหนึ่งของอเมริกาถ้านับในแง่ของยอดการจำหน่ายกาแฟ ซึ่งหากนับจำนวนยอดขายกาแฟในแต่ละสาขาทั่วโลกมีจำนวนกว่า 2 พันล้านถ้วยต่อปี

นอกจากนี้ดังกิ้นโดนัทยังนับเป็นหนึ่งในธุรกิจ QSR(Quick Service Restaurant)ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในด้านกาแฟและเบเกอรี่ ซึ่งขายโดนัทกาแฟมากกว่า QSR อื่น ๆ ในอเมริกา และมีสาขากว่า 12,000 สาขา ใน 44 ประเทศทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ ที่แคนตัน มลรัฐแมสซาซูเซ็ส ภายใต้การบริหารของ Dunkin’ Brands Group, Inc.

ในเอเชีย Dunkin 'Donuts ดำเนินแฟรนไชส์ในไทย, มาเลเซีย, เกาหลีใต้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, จีนและเวียดนาม

ดังกิ้นโดนัท(ประเทศไทย) เปิดดำเนินกิจการ สาขาแรกที่สยามสแควร์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลา 35 ปีมีสาขากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 280 สาขา ใน 47 จังหวัด ทั่วประเทศและเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโดนัทที่มีการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

คังกิ้นโดนัท ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า การบริการ และความสะอาดเป็นสำคัญ โดยมีการควบคุมคุณภาพตาม standard ของ Dunkin Brand International ซึ่งมีทีมงานตรวจเช็คมาตรฐานคุณภาพสินค้าและการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2559ดังกิ้น โดนัทประเทศไทยได้รับรางวัลสูงสุดอันทรงเกียรติคือรางวัล Licensee of the year 2016 และ Operation excellence จาก Dunkin’ Brands Group, Inc. ซึ่งเป็นรางวัลที่การันตีถึง ความสามารถในการทำยอดขายและการบริหารจัดการทั้งภายในองค์กรและการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังกิ้นโดนัท ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมไทยโดยในอดีตได้มีการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอและในปัจจุบันได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไทยมากมายทั้งในเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็ก สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมแก่โรงเรียนต่างๆรวมทั้งกิจกรรม “Winter Surprise”ซึ่งเป็นโครงการระดมเสื้อกันหนาวเพื่อร่วมมอบความอบอุ่นให้แก่เด็กผู้ยากไร้ทั่วประเทศในช่วงที่มีภาวะหนาวเฉียบพลันในช่วงต้นปี 2016 หรือความร่วมมือในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพของเด็กไทย เช่น กิจกรรม “รณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริต คอรัปชั่น” โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ของสำนักนายกรัฐมนตรี และร่วมถึงการเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยในการคิดค้นนำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก มาแปรรูปเป็น “โดนัทข้าวไรซ์เบอร์รี่" ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

Dunkin Donuts Shop