ดันกิ้นโดนัท ทั่วโลก

1.Aruba

2.Bahamas

3.Bulgaria

4.Canada

5.Chile

6.China

7.Colombia

8.Ecuador

9.Germany

10.Guatemala

11.Honduras

12.India

13.Indonesia

14.Korea

15.Kuwait

16.Lebanon

17.Malaysia

18.New Zealand

19.Oman

20.Pakistan

21.Panama

22.Peru

23.Philippines

24.Puerto Rico

25.Qatar

26.Russia

27.Saudi Arabia

28.Singapore

29.Spain

30.Thailand

31.United Arab Emirates

32.United Kingdom

33 United States

34.Vietnam

Lifestyle

Lifestyle

Lifestyle

Lifestyle

Lifestyle

Lifestyle

Lifestyle

Lifestyle

Lifestyle

Lifestyle